RODZAJ I PRZEKSZTAŁCENIE

Głód np. jest zjawiskiem wewnątrz- systemowym wywołanym przez brak pewnych skład- ników, takich jak tłuszcze, węglowodany, białko, wi­taminy, sole mineralne itd., zużytych w procesach przemiany materii; głód więc jest sygnałem jakichś braków’, które trzeba uzupełnić, dostarczając syste­mowi odpowiedni pokarm zaczerpnięty ze środo­wiska. Analogicznie potrzeby psychiczne, takie jak potrzeba poznawania otoczenia, mają swoje źródła w strukturze psychiki, a środowisko dostarcza przed­miotów’ poznawanych, których spostrzeżenia i ana­liza nadaje treść merytoryczną poznaniu i zaspokaja poczucie braku wiedzy o otoczeniu. Źródłem mecha­nizmów rodzących potrzeby jest zatem proces życiowy, zachodzący w systemie, istota potrzeb jest wy­znaczona zasadniczymi prawami struktury i funkcjo­nowania systemu.

Witaj na moim blogu poświęconym modzie i stylowi! Mam na imię Ilona i od zawsze interesuję się moda. Na moim blogu znajadzisz informacje dotyczące mody i urody, wiele artykułów będzie poświęconych najnowszym trendom także w makijażu. Zapraszam do czytania.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)