POWSTAWANIE POTRZEB

Refleksja nad potrzebami biologicznymi i psychicz­nymi skłania do przypuszczenia, że potrzeby są im- manentnymi mechanizmami wbudowanymi genety­cznie w „system człowiek”, że są podstawowym czynnikiem motorycznym procesów życiowych, a za­tem każda teoria potrzeb musi być tworzona jako po­chodna ogólnej teorii życia. Według takiej hipotezy można przyjąć, że potrzeby są cechą systemu, a ota­czające środowisko jest tylko dostarczycielem środ­ków ich zaspokojenia. A zatem do wyjaśnienia po­trzeb wystarczy badać tylko sam „system człowiek”, a jego relacje z otaczającym środowiskiem trakto­wać jedynie jako wynik funkcjonowania potrzeb we­wnątrz systemu.

Witaj na moim blogu poświęconym modzie i stylowi! Mam na imię Ilona i od zawsze interesuję się moda. Na moim blogu znajadzisz informacje dotyczące mody i urody, wiele artykułów będzie poświęconych najnowszym trendom także w makijażu. Zapraszam do czytania.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)