POTRZEBY GOSPODARCZE

Potrzeby gospodarcze wynikają z koniecz­ności działania w systemach gospodarczych. Uczest­nictwo i działania w zbiorowościach społecznych wy­twarzają potrzeby społeczne. Uczestnictwo w syste- mach kulturowych i konieczność twórczości kultu­ralnej rodzą potrzeby kulturalne. Oczywiście, że względnie sprawny i zdrowy organizm jest warun­kiem wszelkich działań, a więc także działań w tych systemach. Szczególnie ważna jest tutaj rola psy­chiki czy świadomości (wraz ze wszystkimi proce­sami nieświadomymi i podświadomymi). Potrzeba jest bowiem brakiem jakiegoś elementu koniecznego do funkcjonowania czy to systemu biopsychicznego, czy też do funkcjonowania w jakimś systemie ze­ wnętrznym, środowiskowym.

Witaj na moim blogu poświęconym modzie i stylowi! Mam na imię Ilona i od zawsze interesuję się moda. Na moim blogu znajadzisz informacje dotyczące mody i urody, wiele artykułów będzie poświęconych najnowszym trendom także w makijażu. Zapraszam do czytania.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)