POCHODNE POTRZEBY

Przy takim ujęciu można też powiedzieć, że potrzeby są pochodne w stosunku do wymagań pro­cesów życiowych jednostki, gdyż istotą życia czło­wieka są działania w gospodarce, zbiorowościach spo­łecznych, kulturze. A zatem jedne i drugie potrzeby są wynikiem albo procesów przemiany materii za­chodzących w organizmie, albo procesów życiowych (działań — lub szerzej — zachowań) w systemach środowiskowych. Jedne i drugie są więc związane z samą istotą życia człowieka; ale zostawmy filozo­fom rozważania wnikające w te ontologiczne za­leżności. Każda więc potrzeba jest określona przez funkcje jakiegoś systemu funkcjonującego w któ­rymś z wymiarów istnienia człowieka. Stąd wynika fakt, że każdy wymiar istnienia i każdy etap roz­woju w tym wymiarze mają swoje potrzeby specy­ficzne.

Witaj na moim blogu poświęconym modzie i stylowi! Mam na imię Ilona i od zawsze interesuję się moda. Na moim blogu znajadzisz informacje dotyczące mody i urody, wiele artykułów będzie poświęconych najnowszym trendom także w makijażu. Zapraszam do czytania.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)