KAŻDY PODRĘCZNIK

Każdy podręcznik antropologii kultural­nej i każda monografia z zakresu teorii kultury po­każą nam, że funkcjonowanie tych systemów dopusz­cza znacznie więcej odchyleń, tolerancji, sprzeczności wewnątrzsystemowych, niż to ma miejsce w społe­czeństwie czy gospodarce. Uczestnictwo w systemach kulturowych jest różnego rodzaju. Obyczaje, zwyczaję, kryteria moralne, kryteria estetyczne, kryte­ria prawdy, wartości tradycji itp. wytwarzane w tych  systemach mają moc wiążącą w niektórych zakre­sach zachowań konsumpcyjnych — przy kwalifika­cji potrzeb, przy wyborze środków ich zaspokojenia, oddziałują także na reakcje po zaspokojeniu po­trzeb. Oceny artystyczne nie mają takiej siły wią­żącej, jak np. oceny ekonomiczne czy prawne, czy nawet moralne. Zaspokojenie potrzeb w dowolnej sferze życia jest także oceniane kryteriami syste­mów kulturalnych, w różnej  mierze w zależności od stosunku jednostki do tych  systemów.

Witaj na moim blogu poświęconym modzie i stylowi! Mam na imię Ilona i od zawsze interesuję się moda. Na moim blogu znajadzisz informacje dotyczące mody i urody, wiele artykułów będzie poświęconych najnowszym trendom także w makijażu. Zapraszam do czytania.