FAZA PROCESU

Wreszcie w trzecim znaczeniu konsumpcja to „faza procesu reprodukcji społecznejtzn. inte­resuje nas ta część gospodarki narodowej w skali makro, którą można nazwać także „sferą spożycia”, na którą składają się „warunki życia społecznego”, warunki pracy, poziom życia ludności, fundus2; spo­życia — słowem to wszystko, co w gospodarce naro­dowej ma pośredni lub bezpośredni związek z zaspo­kajaniem potrzeb ludności.Ponadto, jak już powiedziałem, termin kon­sumpcja (spożycie) występuje jeszcze w znaczeniach metaforycznych, kiedy np. mówi się o konsumpcji kulturalnej, mając na myśli słuchanie muzyki czy czytanie powieści, a więc zaspokajanie potrzeb nie- konsumpcyjnych (w znaczeniu ekonomicznym). Ina­czej mówiąc, konsumpcją nazywamy zaspokajanie potrzeb konsumpcyjnych lub sferę zachowań i zja­wisk z nimi związanych, nie obawiając się tautologii.

Witaj na moim blogu poświęconym modzie i stylowi! Mam na imię Ilona i od zawsze interesuję się moda. Na moim blogu znajadzisz informacje dotyczące mody i urody, wiele artykułów będzie poświęconych najnowszym trendom także w makijażu. Zapraszam do czytania.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)