DRUGA IDEOLOGIA

Druga ideologia, tj. egalitaryzmu, także w świadomości potocznej przejawia się w postaci prze­konań, że każdy ma równe prawo do wysokiego po­ziomu życiowego, czy to w „państwie dobrobytu”, czy to w państwie socjalistycznym. Państwo, poj­mowane dość mitycznie, ma wszystkim zapewnić nie tylko minimum biologiczne, ale i minimum socjalne, a ponadto także świadczenia bez względu na jakość, intensywność i wydajność pracy wykonywanej przez obywatela. Ponieważ w walkach politycznych i ideo­logicznych, między blokami politycznymi, między ustrojami, strony walczące posługują się propagandą jako bronią psychologiczną i wykorzystują te ocze­kiwania egalitarne, żeby się licytować w zachwala­niu swojej wyższości, mierzonej stopą życiową oby­wateli, zakresem świadczeń socjalnych itp., więc ta walka propagandowa również wytwarza nastawie­nia i oczekiwania dotyczące wysokiego poziomu kon­sumpcji, bez pytania: jakie roszczenia konsumpcyj­ne są uzasadnione pracą, a jakie względami ideologicznymi.

Witaj na moim blogu poświęconym modzie i stylowi! Mam na imię Ilona i od zawsze interesuję się moda. Na moim blogu znajadzisz informacje dotyczące mody i urody, wiele artykułów będzie poświęconych najnowszym trendom także w makijażu. Zapraszam do czytania.