DOSTARCZANE ŚRODKI

Otoczenie dostarcza tylko środków zaspokojenia potrzeb i nie funkcjonowanie środowis­ka, lecz funkcjonowanie systemu jest istotne dla po­wstawania i rozwoju potrzeb. Hipoteza ta ma wiele przekonujących argu­mentów. Kierując się jedynie zdrowym rozsądkiem, nawet bez uciekania się do specjalnych badań, może­my stwierdzić, że niewątpliwie istnieje szereg po­trzeb, które można by nazwać „systemowymi”, tzn. wynikających wyłącznie ze struktury i zasad funk­cjonowania systemu. Ale obok nich występują także inne potrzeby, które powstają w życiu człowieka wskutek udziału w systemach zewnętrznych, środo­wiskowych i wynikają ze struktur i zasad funkcjo­nowania w tych systemach. Potrzeby np. gospodar­cze, społeczne i kulturalne ludzi, które są bardzo zróżnicowane w różnych społeczeństwach i które można odnieść także w jakiś sposób do funkcjono­wania systemu człowiek, wykazują jednak wiele właściwości sprowadzalnych do struktur i funkcji tych systemów.

Witaj na moim blogu poświęconym modzie i stylowi! Mam na imię Ilona i od zawsze interesuję się moda. Na moim blogu znajadzisz informacje dotyczące mody i urody, wiele artykułów będzie poświęconych najnowszym trendom także w makijażu. Zapraszam do czytania.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)